www.sp87.poznan.pl

Wolna elekcja

Dnia ósmego i miesiąca pierwszego nadspodziewane wydarzenie w murach naszej Alma Mater miejsce miało. Zjazd monarchów tu się odbył! Przybyli tu osobiście, wraz ze znaczną świtą i możnymi Panami, król Szwecji Jan Waza, car Wszechrusi Iwan IV Groźny, książę niemiecki Ernest Habsburg oraz książę francuski Henryk Walezy. Przybyli tu by do tronu polskiego akces złożyć. Ich Majestaty przekonywać zaczęły o tym jakimiż to dobrymi władcami dla Najjaśniejszej Rzeczpospolitej by byli. W szranki wolnej elekcji zatem stanęli. Rozentuzjazmowana brać szlachecka już miała wyboru dokonać, aliści skonstatowała, iż Najjaśniejsza Rzeczpospolita od wieku republiką pozostaje. Ich Majestatom przeto podziękowano, a dla potomności ich podobizny uwieczniono. O czym może zaświadczyć

Skryba Anonim z komnaty nr 14

http://www.sp87.poznan.pl/Wolna_elekcja.html