www.sp87.poznan.pl

Wernisaż klas VII

29 marca 2021

Wiosenne przysłowia siódmoklasistów - ćwiczenia interaktywne na lekcji plastyki

Uczniowie klas siódmych wykonali napisy korzystając z aplikacji Polona Typo http://typo.polona.pl/pl/ Projekt powstał w ramach cyfrowego repozytorium Biblioteki Narodowej Polona.pl czytaj więcej
01 marca 2021

Żywe obrazy A.D. 2021

Co roku uczniowie klas siódmych wcielają się w postacie z dzieł malarskich prezentując Żywe obrazy. Zwykle pracowali w grupach, w czasie nauki na odległość wykonali zadanie indywidualnie. czytaj więcej
23 lutego 2021

Asamblaże

Na lekcjach plastyki w klasie siódmej omawiamy dzieła będące przykładami sztuki współczesnej, wyróżniające się często nietypowymi formami. czytaj więcej
20 stycznia 2021

Tak inspirują arcydzieła

Gwiaździsta noc w zimowej odsłonie. Prace uczniów klas siódmych inspirowane obrazem Vincenta van Gogha „Gwiaździsta noc”. czytaj więcej
20 grudnia 2020

Zimowy pejzaż

"Na nie­bie chmu­ry, do­łem tu­ma­ny, wi­cher po­nu­ry mie­cie przez łany. Po­żół­kło bło­nie, kwia­tów już nie­ma, W bia­łej opo­nie, zbli­ża się zima..." (W. Bełza) czytaj więcej
13 października 2020

Martwa natura

Stół, gdzie podaje się wolę, nad którym króluje chęć; Martwa Natura na stole – cytryna, kołacz i ryby rtęć. (J. Kaczmarski) czytaj więcej
27 maja 2020

Martwa natura inspirowana kubizmem

"Z przemyślną niedbałością wysypano na stół te kształty przemocą odłączone od życia: rybę, jabłko, garść jarzyn przemieszanych z kwiatami. Dodano do tego martwy liść światła i małego ptaka o skrwawionej głowie. Ów ptak zaciska w skamieniałych szponach małą planetę, złożoną z pustki i zabranego powietrza..." (Z. Herbert) czytaj więcej
11 maja 2020

Projekt tenisówki - klasa VIIb

Ja uwielbiam ruch, zabawę, lubię nos zanurzać w trawę. Piłkę kopnąć do kolegi i na bieżni kocham biegi. Znam podwórka i chodniki, polne dróżki i trawniki, ciepły asfalt i chłód rosy, Lubię dotyk stópek bosych i smak piasku pod językiem. Jestem Trampkiem Wędrownikiem. (M. Flis) czytaj więcej
11 maja 2020

Zaprojektuj formę przestrzenną - identyfikację wizualną RONDA OBROŃCÓW GRODNA - klasa VIIa

Grodno, Grodno dalekie, Niemnie błękitny i kręty; ulicami tam chodzi pani Orzeszkowa, wiatr wiosenny jest ciepły i brzozowo – bzowy. Wieczorami tak gwiazdy są bliskie i chłodne, choć ciepły wieczór leży nad uśpionym grodem... (K. Krahelska) czytaj więcej
11 maja 2020

Jak inspirują arcydzieła? – przekształcenia - klasa VIIa

Prastare obrazy ożywają i wędrują odświeżone, biegną z epoki w epokę jak fale. Jak ten: Afrodyta z piany narodzona, z piany, z dotyku kwiecia... (H. Martinson) czytaj więcej

http://www.sp87.poznan.pl/Wernisaz_klas_VII.html