www.sp87.poznan.pl

Terminarz spotkań z rodzicami

Godziny zebrań zbiorowych:
klasy I - VIII - godz. 17.30

Godziny spotkań indywidualnych: 17.00 - 19.00

10.09.2019r. Zebranie zbiorowe
organizacyjno - informacyjne
05.11.2019r. Spotkania indywidualne
17.12.2019r. Zebranie zbiorowe
(informacja o zagrożeniach)
21.01.2020r. Wywiadówki
   
31.03.2020r.

Zebranie zbiorowe

19.05.2020r. Zebranie zbiorowe
(informacja o zagrożeniach)

Możliwość organizacji zebrań zbiorowych na życzenie rodziców w danej klasie w w/w terminach lub innych po uzgodnieniu z wychowawcą.

Kontakt Rodziców z nauczycielami możliwy również w innym terminie, po uprzednim ustaleniu terminu.

http://www.sp87.poznan.pl/Terminarz_spotkan_z_rodzicami.html