www.sp87.poznan.pl

Ruch to zdrowie

Przedszkolak od rana ma duże pokłady energii, które musi dobrze spożytkować. Pomogą mu w tym ćwiczenia, które stanowią integralną część procesu edukacyjnego. Mają one pozytywny wpływ na kształtowanie poprawnej postawy dziecka, pobudzenie układu mięśniowego, oddechowego i krwionośnego. Dostarczają okazji do częstych zmian pozycji ciała. Uczą współpracy oraz podporządkowania się regułom. Zapewniają wiele emocji, radości i integrują grupę.

http://www.sp87.poznan.pl/Ruch_to_zdrowie.html