www.sp87.poznan.pl

Projekt UCZEŃ Z PASJĄ

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Uczeń z pasją – kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych”.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów z szkół podstawowych z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez indywidualne podejście do uczniów zdolnych, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wzrost świadomości i umiejętności uczniów w dokonywaniu odpowiednich/właściwych wyborów dalszej ścieżki edukacyjnej, dzięki wszechstronnemu i zindywidualizowanemu wsparciu doradczemu oraz polepszeniu jakości procesu nauczania i warunków poprzez podwyższenie wiedzy, kompetencji nauczycieli,  pedagogów i doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych.

Rezultatem realizacji projektu będzie: doposażenie szkół poprzez zakup odpowiednich pracowni i ich wykorzystanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych, doposażenie szkół z zakresu doradztwa zawodowego - ośrodków kariery wg zaadoptowanego standardu SPINKA, nabycie kompetencji kluczowych przez uczniów, nabycie kompetencji przez uczniów ze specjalnymi potrzebami, podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.

Partner projektu: Narodowe Forum Doradztwa Kariery

Całkowita wartość projektu: 13 305 160,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 11 309 386,00 zł

 

Pliki do pobrania:

http://www.sp87.poznan.pl/Projekt_UCZEN_Z_PASJA.html