www.sp87.poznan.pl

Płatności - nr kont

Uwaga rodzice dzieci z Przedszkola

Nr konta bankowego na które należy wpłacać należność za pobyt dziecka w Przedszkolu i żywienie:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Poznaniu

ul. Leszka 42

61-062 Poznań

 

PKO BP SA Oddział 7 w Poznaniu:

Pobyt: 37 1020 4027 0000 1902 1371 7451

Żywienie: 34 1020 4027 0000 1502 1371 7410

http://www.sp87.poznan.pl/Platnosci_-_nr_kont.html