www.sp87.poznan.pl

Nauczyciele

Język polski
Katarzyna Nowacka
Joanna Zgórecka
Barbara Zonkó 

Język angielski
Joanna Budzińska
Anita Piechota
Katarzyna Tomczewska-Sierant
Język hiszpański
Daria Dobraś

        

Język niemiecki
Renata Kaliszan

Matematyka
Anna Kisiołek
Elżbieta Kujath
Anna Pietrzak
Mariola Żurowska

 

Przyroda/Biologia
Maria Borkowska
Katarzyna Prendka-Tuczyńska

 

 

Historia
Agnieszka Garczarczyk
Marta Kruszona-Wiśniewska

  Geografia
Agnieszka Kruszona


Fizyka
Katarzyna Prendka-Tuczyńska  Chemia
Magdalena Kubica


Informatyka
Małgorzata Dynowska


  Technika
Agnieszka Kruszona
Anita Piechota

Robotyka
Agnieszka Kruszona

  Edukacja dla bezpieczeństwa
Joanna Budzińska

Plastyka
Ewa Adamska
Elżbieta Witkiewicz


 

Muzyka
Agnieszka Nagórka
Wychowanie fizyczne
Beata Gruszecka
Eugeniusz Ratajczak
Magdalena Sfora-Dziurla
Piotr Wojciński

 

Wychowanie do życia w rodzinie
Marta Kruszona-Wiśniewska

Religia
Ewa Adamska
Małgorzata Łuczak-Bigajczyk
Anna Zielonacka

  Etyka
Katarzyna NowackaNauczanie początkowe
Urszula Kosicka
Paulina Lembicz-Patecka
Ewa Przybył
Elwira Witucka
Anna Włodarczyk
Jolanta Wolnowska-Gorączka
Danuta Zarzycka


  Wychowanie przedszkolne
Justyna Bączyk
Anna Lusiak
Kamila Łubkowska
Marta Mrugalska
Judyta Szymalak
Jagoda Tomalak
Renata Węglarek
Anna Żuk
Beata Gruszecka - gimnastyka korekcyjna
Karolina Jabłońska - rytmika
Katarzyna Nowacka - logopedia
Anna Zielonacka - religia

Pedagog
Magdalena Jóźwiak


 

Psycholog
Karolina Emanowicz

 

Świetlica
Hassan Bala
Maria Kreskijan-Gołda
Kazimiera Grabarczyk
Katarzyna Grund-Benlaid
Grażyna Mann
Wanda Mielcarek
Danuta Zarzycka
Anna Zielonacka

  Biblioteka
Katarzyna Grund-Benlaid
Wanda Mielcarek
Kontakt z nauczycielem jest możłlwy w dowolnym terminie, po uprzednim umówieniu się telefonicznym: 61 876 80 79, godz. 8.00 - 15.00

 

 

 

 

http://www.sp87.poznan.pl/Nauczyciele.html