www.sp87.poznan.pl

Mały Miś w świecie literatury

Nasze przedszkole przystąpiło do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY". Głównymi celami  projektu są: rozwijanie i promowanie czytelnictwa oraz zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom.

Koordynator: p. Jagoda Tomalak

http://www.sp87.poznan.pl/Maly_Mis_w_swiecie_literatury.html