www.sp87.poznan.pl

Każdy przedszkolak powie, ruch równa się zdrowie!

Zajęcia ruchowe mają podstawowe znaczenie dla rozwoju fizycznego i umysłowego dzieci. Niezależnie od rodzaju aktywności fizycznej – czy jest to gimnastyka, rytmika, gry i zabawy ruchowe, czy wspólny spacer – kształtowana jest świadomość własnego ciała. Wszystkie zajęcia ruchowe wywierają istotny wpływ na wszechstronny rozwój dziecka, od przygotowania ciała do pisania, po rozwój umiejętności współdziałania.

Zabawy ruchowe to stały element naszych codziennych zajęć. Spełniają one ważną rolę, ponieważ pozwalają na zachowanie prawidłowej postawy oraz wzmacniają odporność fizyczną Poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe, dzieci pokonują trudności dzięki czemu wzmacniają wiarę we własne możliwości.

http://www.sp87.poznan.pl/Kazdy_przedszkolak_powie__ruch_rowna_sie_zdrowie_.html