www.sp87.poznan.pl

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Kartę zapisu dziecka należy pobrać, wypełnić i złożyć 3 września 2018r. u wychowawcy świetlicy w  godz. 9.00 - 11.00. Nauczyciele będą przyjmować karty w stołówce szkolnej.

W przypadku zgłaszania dziecka do świetlicy w trakcie roku szkolnego, należy wypełnioną kartę złożyć u wychowawcy świetlicy w sali 301.

Pliki do pobrania:

http://www.sp87.poznan.pl/Karta_zgloszenia_dziecka_do_swietlicy.html