www.sp87.poznan.pl

Światowy Dzień Ziemi

Dzień Ziemi obchodzony jest na całym świecie 22 kwietnia. To proekologiczne święto zostało ustanowione po to, aby uświadomić nam wszystkim jak kruchy jest ekosystem Ziemi i jak łatwo go naruszyć. Jest to dobra okazja na popularyzację idei ochrony przyrody i odpowiednich postaw ekologicznych wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych. 
Z okazji Światowego Dnia Ziemi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie ekologicznym, w ramach którego przygotowywali między innymi prezentacje multimedialne, gazetki klasowe, a także wykonywali plakaty, które zostały wywieszone na korytarzach szkolnych. Przeprowadzono również lekcje poświęcone tej tematyce.

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w projekcie.

                                                                                                                           Koordynatorzy projektu:
                                                                                                 Maria Borkowska
                                                                                                Jolanta Wolnowska-Gorączka

http://www.sp87.poznan.pl/Dzien_Ziemi.html