www.sp87.poznan.pl

Konkursy, imprezy i akcje

Akcje

AKCJA

TERMIN

ADRESACI

ZBIÓRKA

I ty możesz zostać Św. Mikołajem – zbiórka słodyczy i przyborów szkolnych

listopad/grudzień
2020

klasy I - VIII

M. Borkowska
M. Jóźwiak

Zbiórka nakrętek

cały rok

klasy I - VIII

E. Witucka

Zbiórka baterii

cały rok

klasy I - VIII

J. Wolnowska-Gorączka,

M. Borkowska

Zbiórka Elektrośmieci

cały rok

klasy I - VIII

J. Wolnowska-Gorączka,

M. Borkowska

Akcje Fundacji Redemptoris Missio

cały rok

klasy I - VIII

E. Adamska

http://www.sp87.poznan.pl/Akcje.html